Красная Книга Украины

ЖИВОТНЫЙ МИР

Книга є офіційним державним докуменом про сучасний стан видів фауни України, які перебувають під загрозою зникнення, та про заходи щодо їх збереження і науково обґрунтованого відтворення.
Кожна з 542 статей супроводжується ілюстрацією та картосхемою поширення виду в Україні.
Вміщено також нормативні документи про Червону книгу України та довідкові матеріали.

Скачать книгу с сайта Министерства экологии и природных ресурсов Украины (50,3 Мб)

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР

Книга є офіційним докуменом, що відображає сучасний стан видів рослин і грибів України, які перебувають під загрозою зникнення, або потребують охорони. У книзі наводяться відомості про 826 видів, дається їх українська та латинська назва, таксономічна належність, природоохоронний статус, наукове значення, ареал виду та його поширення в Україні, чисельність та структура популяцій, причини зміни чисельності, умови місцезростань, загальна біоморфологічна характеристика, режим збереження популяцій та заходи з охорони, розмноження та розведення у спеціально створених умовах, господарське та комерційне значення, основні джерела інформації. Кожна стаття супроводжується ілюстрацією та картосхемою поширення виду в Україні. Також вміщено нормативні документи
про Червону книгу України та довідкові матеріали.

Скачать книгу с сайта Министерства экологии и природных ресурсов Украины (127,9 Мб)

Видання розраховане на державні, наукові і громадські установи та організації, навчальні заклади, спеціалістів, широкі кола природокористувачів, активістів охорони природи.