Уставные документы Общественной организации "Акватория Жизни

Уставные документы Общественной организации "Акватория Жизни

Сообщение Sereg_K » 21 мар 2011 13:44

Устав Общественной организации "Акватория Жизни"


Устав, титульный лист  Устав, обратная сторона


С полным текстом устава можно ознакомиться здесь


 


Свидетельство о регистрации объединения граждан


лицевая сторона


 


обратная сторона


Свидетельство о государственной регистрации юридического лица


свидетельство


 


Справка из Единого реестра предприятий и организаций Украины


 статистика  обратная сторонаАкватория Жизни

Украина, город Одесса,улица Екатерининская, д. 48, ком. 16

Общественные организации,Экологические организации

+380 (48) 735-32-90

http://akvatoria.org.ua


Яндекс.Метрика

Последний раз редактировалось Sereg_K 20 май 2011 12:04, всего редактировалось 6 раз(а).
Причина: Изменить
Человек на этой Земле не хозяин, а квартирант, который портит Квартиру и не платит за аренду
Аватара пользователя
Sereg_K
 
Сообщения: 1231
Зарегистрирован: 15 мар 2011 08:44
Благодарил (а): 444 раз.
Поблагодарили: 462 раз.

Устав Общественной организации "Акватория Жизни

Сообщение Sereg_K » 29 мар 2011 14:03

С Т А Т У Т
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«АКВАТОРІЯ ЖИТТЯ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АКВАТОРІЯ ЖИТТЯ» (надалі – «Організація») є громадською організацією, створеною її засновниками на добровільних засадах у відповідності з чинним законодавством. Організація створена та здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про Об’єднання громадян», інших нормативно-правових актів України та цього Статуту.
1.2. Організація створена та діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.
1.3. Організація створюється на невизначений термін, має місцевий статус та поширює свою діяльність на територію м. Одеси та Одеської області.
1.4. Організація має право на недоторканність власної ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть iй належати.
1.5. Організація не має за мету одержання прибутку від своєї діяльності та є неприбутковою.
1.6. Повна назва Організації українською мовою:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АКВАТОРІЯ ЖИТТЯ».
Скорочена назва Організації українською мовою:
ГО «АКВАТОРІЯ ЖИТТЯ»
Повна назва Організації російською мовою:
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АКВАТОРИЯ ЖИЗНИ»
Скорочена назва Організації російською мовою:
ОО «АКВАТОРИЯ ЖИЗНИ»
1.7. Місцезнаходження керівних органів: 65045 Україна, м. Одеса, вул. Катерининська буд. 48, кв. 16

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС
2.1. Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації у встановленому законодавством порядку, має право на самостійний баланс, відокремлене майно, всі не заборонені законом види рахунків в установах банків, штампи і печатки встановленого зразка. Емблема, символіка та інша атрибутика затверджується Правлінням Організації і реєструється у встановленому законом порядку.
2.2. Організація вповноважена:
2.2.1. Укладати угоди на виконання статутних завдань.
2.2.2. Вступати в різні національні та міжнародні неурядові об’єднання, діяльність яких відповідає завданням Організації не суперечить законодавству України. В цьому разі Організація має в місячний строк подати необхідні документи для перереєстрації в Міністерстві юстиції України як міжнародної громадської організації.
2.2.3. Може бути власником та набувати у власність необхідне для виконання статутних завдань рухоме і нерухоме майно.
2.2.4. Виступати як позивач і відповідач у суді, господарському суді, представляти і захищати інтереси своїх членів у державних органах та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності та галузевої приналежності.
2.3. Організація не має права самостійно вести господарську діяльність, спрямовану на отримання прибутку. Майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої діяльності госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, підприємств, що створені Організацією, використовуються виключно на виконання статутних завдань Організації або на благодійні цілі й не можуть розподілятися між членами Організації.

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1. Основна мета Організації − сприяння захисту конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля, сприяння природоохоронній діяльності та захисту зникаючих біологічних видів.
3.2. Основними завданнями Організації є:
3.2.1. Представництво і захист законних інтересів своїх членів у державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності та в інших громадських органах.
3.2.2. Надання моральної підтримки членам Організації.
3.2.3. Відстоювання законних інтересів своїх членів засобами, передбаченими чинним законодавством України.
3.2.4. Сприяння в реалізації законних прав і інтересів своїх членів.
3.2.5. Сприяння розвитку морекультури, екологічної культури.
3.2.6. Сприяння створенню ферм по вирощуванню різноманітних аквакультур.
3.2.7. Сприяння створенню природоохоронних споруд.
3.2.8. Сприяння збереженню екологічних умов для нормальної життєдіяльності біологічних видів водного середовища.
3.2.9. Сприяння виявленню фактів екологічних порушень, що призвели до зміни середовища проживання, життєдіяльності або загибель біологічних видів водного середовища. Сприяння покликанню до відповідальності винуватців цих порушень.
3.3. Для виконання своїх завдань Організація, в установленому порядку, має право:
3.3.1. Розповсюджувати інформацію про свою діяльність, цілі та завдання через засоби масової інформації та шляхом заснування власних засобів масової інформації, з метою збільшення кількості прихильників програми Організації.
3.3.2. Забезпечувати залучення нових членів та постійне збільшення кількості членів Організації.
3.3.3. Отримувати від органів державної влади, управління та місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх прав, цілей та завдань.
3.3.4. Наймати на роботу працівників на основі трудових чи цивільно-правових угод.
3.3.5. Набувати майнові і немайнові права, брати на себе обов’язки, що пов’язані з діяльністю Організації.
3.3.6. Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші Організації громадян, надавати допомогу в їх створенні.
3.3.7. Вносити пропозиції до органів влади і управління.
3.3.8. Засновувати засоби масової інформації.
3.3.9. Вступати в різні національні неурядові Організації, діяльність яких відповідає його завданням і не суперечить законодавству України.
3.3.10. Може бути власником та набувати у власність необхідне для виконання своїх завдань рухоме і нерухоме майно.

4. ЧЛЕНСТВО У ОБ'ЄДНАННІ
4.1. Засновники Організації та інші фізичні особи, які приєднались до Організації у встановленому цим Статутом порядку, є членами Організації.
4.2. Засновники, що є учасниками Установчих зборів, набувають членства в Організації після її державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.
4.3. Засновники та інші члени Організації користуються рівними правами.
4.4. Членами Організації можуть бути особи, які досягли віку 14 років та поділяють її мету та завдання, визнають і виконують положення цього Статуту.
4.5. Прийом в члени Організації здійснюється на підставі особистої письмової заяви, випробувального строку не менше 1 (одного) місяця, рекомендацій Куратора кандидата в члени Організації, що призначається Правлінням виключно одностайно. Рішення про прийняття в члени Організації або відмову в прийнятті ухвалюється Загальними зборами, не менше ніж 2/3 (двома третинами) від загальної кількості членів Організації.
4.6. Членство в Організації припиняється у випадках:
4.6.1. Добровільного припинення членства в Організації.
4.6.2. Виключення з членства в Організації у випадках передбачених п. 4.8 цього Статуту.
4.7. Добровільне припинення членства в Організації здійснюється шляхом подання до Правління Організації відповідної письмової заяви, членського квитка, якщо його було отримано. Рішення Правління Організації у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою припинення членства вважається дата подання заяви.
4.8. Члена Організації може бути виключено з Організації рішенням Загальних зборів на підставі ухвалення рішення не менше ніж 2/3 (двома третинами) голосів, від загальної кількості членів Організації.
4.9. Голова Загальних зборів має повідомити виключеному причину виключення з Організації.
4.10. Виключений повинен повернути членський квиток.
4.11. У разі припинення членства в Організації, а також виключення члена з Організації, майно та кошти, передані таким членом у власність Організації, поверненню не підлягають.

5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1. Права та обов’язки членів Організації реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом.
5.2. Член Організації має право:
5.2.1. Брати участь у діяльності Організації, а саме, в роботі органів управління та структурних підрозділів Організації, а також у реалізації програм, проектів та заходів Організації, у встановленому цим Статутом та іншими внутрішніми документами Організації порядку.
5.2.2. Голосувати при прийнятті рішень на Загальних Зборах Організації.
5.2.3. Обирати і бути обраним до органів управління Організації в установленому цим Статутом та іншими внутрішніми документами Організації порядку.
5.2.4. Подавати пропозиції Правлінню Організації, а також іншим органам управління щодо вдосконалення діяльності Організації.
5.2.5. Користуватись привілеями і всіма видами консультативної та іншої допомоги, яку може надати Організація, на умовах, затверджених органами управління Організації.
5.2.6. Вимагати розгляду на зборах Загальних Зборів Організації будь-яких питань, що стосуються діяльності Організації, в порядку, встановленому цим Статутом.
5.2.7. Одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Організації.
5.2.8. Ознайомлюватись із протоколами засідань Загальних Зборів та рішеннями органів управління Організації.
5.2.9. Добровільно виходити з членства в Організації в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом.
5.2.10. Брати участь у фінансуванні програм та заходів Організації, що може здійснюватися у формі безповоротної фінансової допомоги та на підставі договорів, що укладаються з Організацією чи створеними нею госпрозрахунковими установами, організаціями і підприємствами.
5.2.1. Члени Організації, які передали Організації своє майно, кошти та інші матеріальні цінності, мають право вимагати представлення детального звіту про використання відповідного майна, коштів та активів Організацією.
5.3. Члени Організації можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством, цим Статутом, рішенням Загальних Зборів та іншими внутрішніми документами Організації.
5.4. Член Організації зобов’язаний:
5.4.1. Дотримуватись у своїй діяльності Конституції України, положень Закону України «Про об’єднання громадян», інших нормативно-правових актів України, цього Статуту та внутрішніх документів Організації, що є обов’язковими для членів Організації та відповідають чинному законодавству України.
5.4.2. Сплачувати членські внески в порядку та розмірах, визначених Загальними Зборами Організації.
5.4.3. Брати участь в діяльності Організації, всіляко сприяти досягненню мети й виконанню завдань Організації, визначених цим Статутом.
5.4.4. Утримуватись від вчинення дій, що можуть дискредитувати Організацію, і запобігати вчиненню таких дій іншими особами.
5.4.5. Інформувати органи управління Організації про відомі їм факти, що можуть вплинути на діяльність Організації, а також про факти порушення цього Статуту.
5.4.6. Нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Організації.
5.4.7. Дбайливо відноситися до майна Організації, не завдавати йому шкоди, використовувати за призначенням.

6. ОРГАНИ УПАРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
6.1. Статутними органами управління Організації є:
6.2.1. Вищий орган управління - Загальні Збори.
6.2.2. Виконавчий орган - Правління Організації.
6.2.4. Контрольний орган - Ревізійна комісія;
6.3. Посадовими особами Організації є Голова Організації, члени Правління Організації, члени Ревізійної комісії.
6.4. Посадові особи Організації можуть обиратися чи призначатися виключно із числа членів Організації.
6.5. З метою виконання окремих статутних завдань, що мають особливе значення та інтерес для членів Організації, а також для координації діяльності своїх членів, їх інформаційного забезпечення, надання організаційної та іншої допомоги, спеціалізації за напрямками діяльності, Організація за рішенням Загальних Зборів або Правління Організації може створювати постійні та тимчасові комісії, секції, відділи та інші структурні підрозділи.
6.6. Посадові особи обираються шляхом Визначення Рейтингу членів Організації. Для забезпечення прозорості у функціонуванні Організації на Загальних Зборах проводиться Визначення Рейтингу членів Організації.
6.6.1. Члени Організації особисто, таємно записують до бюлетеня 2 (два) особисті номери осіб, що виказали намір балотуватися.
6.6.2. Особисті номери визначаються по порядку витягування аркушів з позначенням прізвища та ім’я особи, що виказала намір бути обраним у органи управління Організації.
6.6.3. Бюлетень з дворазовою позначкою одного члена Організації, з кількістю кандидатів відмінною від 2 (двох) є недійсним.
6.6.4. Член Організації, який отримав найменший рейтинг має отримувати копії протоколів зборів завірені підписом голови та печаткою.
6.7. У відповідності до Особистого Рейтингу кандидатів вони можуть займати посади:
6.7.1. Голови Організації;
6.7.2. Секретаря Організації
6.7.3. Заступника Голови Організації
6.7.4. Голови Ревізійної комісії Організації
6.7.5. 11 (одинадцяти) членів Ревізійної комісії (не враховуючи Голову Ревізійної комісії Організації).
6.8. У разі відмови кандидата від запропонованої посади, що зазначені у п.п. 6.7.1 – 6.7.4 цього Статуту кандидат може бути членом Ревізійної комісії.
6.9. У разі заперечення 2/3 (двома третинами) від загального складу членів Організації, на момент обрання Правління Організації, результатів обрання за Визначенням Рейтингу Посадові особи зазначені у п.п. 6.7.1 – 6.7.4 цього Статуту обираються загальними зборами з числа 15 (п’ятнадцяти) маючих найбільший рейтинг. Не обрані особи посідають посади членів Ревізійної комісії Організації.
6.10. Визначення рейтингу не має впливати на взаємні доброзичливі відносини членів Організації
6.11. Обрання Правління Організації на перших Загальних Зборах відбувається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
7.1. Загальні Збори є вищим органом управління Організації.
7.2. Основною формою роботи Загальних Зборів є засідання, що можуть бути черговими та позачерговими.
7.3. Загальні Збори скликаються та проводяться в порядку, визначеному цим Статутом.
7.4. Загальні Збори мають право ухвалювати рішення з будь-яких питань діяльності Організації.
7.5. До виключної компетенції Загальних Зборів належить:
7.5.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації.
7.5.2. Затвердження Статуту та змін до нього.
7.5.3. Обрання членів Правління Організації, Голови Організації, Ревізійної комісії, а також усунення їх з посад.
7.5.4. Оцінка діяльності Організації шляхом затвердження звітів про діяльність Організації, в тому числі звітів про роботу Правління Організації, Ревізійної комісії, виконану протягом звітного періоду.
7.5.5. Ухвалення рішення про реорганізацію чи ліквідацію Організації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
7.6. Учасниками Загальних Зборів є всі члени Організації, прийняті до Організації в порядку, визначеному цим Статутом, в тому числі Голова Організації, члени Правління, члени Ревізійної комісії (за посадою).
7.7. Кожен учасник Загальних Зборів має один голос.
7.8. Чергові засідання Загальних Зборів скликаються Правлінням Організації не рідше 1 (одного) разу на рік. Час та місце проведення засідання Загальних Зборів встановлюється рішенням Правління Організації. В разі, якщо цього вимагають інтереси Організації, за рішенням Правління Організації може бути скликане позачергове засідання Загальних Зборів.
7.9. Позачергове засідання Загальних Зборів має бути скликане за рішенням Голови Організації в разі надходження відповідної письмової вимоги Ревізійної комісії або не менше ніж 1/3 членів Організації.
7.10. Проект порядку денного засідання Загальних Зборів затверджується Правлінням Організації одночасно із затвердженням рішення про скликання Загальних Зборів. Остаточний порядок денний затверджується Загальними Зборами на початку засідання.
7.11. Загальні Збори визнаються правомочними, якщо в їх роботі беруть участь більше 50 (п’ятдесяти) відсотків членів Організації.
7.12. Рішення про:
7.12.1. Прийняття нових членів Організації,
7.12.2. Виключення членів Організації,
7.12.3. Розпорядження майном та фінансовими активами, понад Мінімальну Суму Витрат Правлінням Організації,
7.12.4. Розмір Мінімальної Суми Витрат Правління Організації,
приймаються виключно Загальними Зборами, при ухваленні більше ніж 2/3 (дві третіх) від загальної кількості членів Організації. Письмові заяви про волевиявлення від відсутніх на Загальних Зборах членів Організації впливають на результати голосування.
7.13. Рішення не зазначені у п. 7.12 цього Статуту приймаються 2/3 (двома третинами) від загальної кількості особисто присутніх на зборах, якщо інше не встановлено законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Організації, самими Загальними Зборами.
7.14. Рішення про внесення змін до Статуту Організації, відчуження майна Організації на суму, що становить 50% (п'ятдесят) і більше відсотків майна Організації, про ліквідацію та реорганізацію Організації приймаються більшістю не менш як у ¾ (три чверті) голосів учасників засідання Загальних зборів, якщо інше не встановлено законом.

8. ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЇ
8.1. Голова Організації є вищою посадовою особою Організації, що здійснює загальне керівництво її діяльністю в періоди між засіданнями Загальних Зборів, має право представляти Організацію у відносинах з третіми особами та офіційно висловлюватись від імені Організації.
8.2. Голова Організації має наступні повноваження:
8.2.1. Здійснення загального керівництва діяльністю Організації щодо реалізації статутної мети та завдань Організації, а також безпосереднього керівництва діяльністю Правління.
8.2.2. Здійснення загальної координації діяльності секцій, комітетів, комісій, робочих груп та інших структурних підрозділів Організації.
8.2.3. Підготовка та затвердження оперативних, тактичних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання.
8.2.4. Скликання засідань Правління.
8.2.5. Господарське управління майном Організації.
8.2.6. Підготовка та подання на затвердження Загальних Зборів доповідей щодо діяльності Організації та виконання бюджету Організації за звітний період.
8.2.7. Здійснення інших повноважень, що випливають з цього Статуту та чинного законодавства України.
8.3. З метою реалізації статутних повноважень Голові Правління Організації надаються наступні права:
8.3.1. Представляти Організацію у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими державними та недержавними українськими, закордонними та міжнародними організаціями, установами, підприємствами, членами Організації, приватними особами.
8.3.2. Діяти від імені Організації без довіреності та вчиняти від імені Організації юридично значущі дії, окрім дій які суперечать цьому Статуту та чинному законодавству.
8.3.3. Головувати на чергових і позачергових засіданнях Правління.
8.3.4. Підписувати будь-які документи, що стосуються діяльності Організації, окрім дій які суперечать цьому Статуту та чинному законодавству.
8.3.5. Ухвалювати рішення з будь-яких питань діяльності Організації, окрім тих, що віднесені до виключної компетенції інших органів управління.
8.4. Голова Організації обирається у відповідності до п.п. 6.6 – 6.9 цього Статуту.
8.5. Строк повноважень Голови Організації становить три роки, або припиняється раніше на Загальних Зборах рішенням 2/3 (двох третин) від загального складу членів Організації.
8.6. Голова Організації звітує про результати своєї роботи на кожних чергових, а в разі включення відповідного питання до порядку денного, і на позачергових засіданнях Загальних Зборів. У випадку визнання роботи Голови Організації незадовільною, Загальні Збори можуть ухвалити рішення про проведення дострокових виборів Голови Організації і призначити тимчасового виконуючого обов’язки Голови Організації.
8.7. Голова Організації може достроково з власної ініціативи скласти повноваження з керівництва Організацією, функції Голови Організації виконує Заступник Голови Організації. В такому випадку обов’язки зі скликання позачергового засідання Загальних Зборів і Організації дострокових виборів Голови покладаються на Заступника Голови Організації.

9. ПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
9.1. Правління є постійно діючим колегіальним органом Організації.
9.2. Правління очолює Голова Організації.
9.3. Кількість членів Правління Організації складає 3 (три) особи. До складу Правління за посадою входить Голова Організації.
Члени Правління призначаються на посади Загальними Зборами на 1 (один) рік і виконують повноваження до моменту ухвалення рішення Загальними Зборами про їх усунення з посад. Перший склад Правління формується зі складу засновників.
До членів Правління відносяться:
9.3.1. Секретар Організації, який зберігає печатку Організації;
9.3.2. Заступник Голови Організації, який веде різноманітні збори Організації та виконує обов’язки Голови Організації у разі його відсутності.
9.4. Правління Організації має наступні повноваження:
9.4.1. Розробка пропозицій щодо основних напрямків діяльності Організації.
9.4.2. Розробка стратегічних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання.
9.4.3. Затвердження зразків печатки та штампів Організації.
9.4.4. Розробка штатного розкладу та умов оплати праці співробітників Організації.
9.4.6. Розробка структури, розмірів та порядку сплати вступних та членських внесків, надання пільг при сплаті членських внесків.
9.4.7. Скликання чергових та позачергових засідань Загальних Зборів.
9.4.8. Забезпечення та контроль виконання рішень Загальних Зборів.
9.4.9. Підготовка і подання на розгляд Загальних Зборів пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту.
9.4.10. Інші повноваження, віднесені до компетенції Правління цим Статутом, рішеннями Загальних Зборів та чинного законодавства України.
9.4.11 Затвердження символіки Організації.
9.5. Рішення Правління приймаються колегіально на засіданнях Правління.
9.6. Кожен член Правління має один голос.
9.7 У своїй діяльності Правління керується цим Статутом та іншими внутрішніми документами Організації.

10. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ
10.1. Ревізійна комісія здійснює функції контролю за фінансово-господарською діяльністю Організації у випадках, які входять до повноважень Комісії.
10.2. Ревізійна комісія діє на підставі Статуту.
10.3. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Організації і звітує про результати проведених перевірок на кожних чергових, а в разі включення відповідного питання до порядку денного, і на позачергових засіданнях Загальних Зборів.
10.4. Ревізійна комісія складається з 12 (дванадцяти) осіб, які обираються Загальними Зборами терміном на 1 (один) рік.
10.5. Членом Ревізійної комісії не можуть бути Голова громадського Організації, члени Правління Організації та бухгалтер Організації.
10.6. Ревізійна комісія контролює:
10.6.1. Використання коштів та майна Організації.
10.6.2. Виконання бюджету та фінансових планів Організації.
10.7. Ревізійна комісія також здійснює інші функції, які передбачені Положенням про Контрольно-ревізійну комісію та затверджені Правлінням Організації.

11. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ
11.1. Організація здійснює володіння, користування та розпорядження коштами та іншим майном, що знаходиться у її власності згідно з чинним законодавством України.
11.2. Для здійснення статутної діяльності Організація отримує кошти, в тому числі в іноземній валюті, та майно з наступних джерел:
11.2.1. Кошти або майно, що надходять від членів Організації безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертв (вступні, щорічні, цільові та інші види внесків членів);
11.2.2. Кошти або майно, які надходять від третіх осіб безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
11.2.3. Коштів або майна, що надходять від проведення основної діяльності Організації з урахуванням положень підпункту 7.11.11 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”;
11.2.4. Пасивні доходи в розумінні Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”;
11.2.5. Дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
11.3. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Організації, несе Організація. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Організації у користування, несе сторона, визначена відповідним договором (угодою).
11.4. Кошти та майно Організації мають використовуватись для здійснення її статутної діяльності, благодійних цілей та інших цілей, які не суперечать цьому Статуту та чинному законодавству.
11.5. Кошти та майно Організації не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Організації.
11.6. Організація самостійно встановлює розміри та форму використання належних їй коштів відповідно до вимог цього Статуту.

12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
12.1. Організація, створені нею установи та Організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової служби та вносять до бюджету платежі в порядку та розмірах, передбачених законодавством України.
12.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Голову Правління Організації та головного бухгалтера Організації.
12.3. Фінансовий рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
13.1. Припинення діяльності Організації може бути проведене шляхом її реорганізації або ліквідації (добровільної чи примусової) у порядку, передбаченому чинним законодавством України і цим Статутом.
13.2. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за таке рішення проголосувало не менше ¾ (три чверті) учасників засідання Загальних Зборів.
13.3. При реорганізації Організації вся сукупність майнових та немайнових прав переходить до правонаступника.
13.4. Організацію не може бути реорганізовано в юридичну особу, метою діяльності якої є отримання прибутку.
13.5. Добровільна ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за таке рішення проголосувало не менше ¾ (три чверті) учасників засідання Загальних Зборів.
13.6. Основою для ліквідації є відповідний протокол з підписами не менше трьох четвертих від загальної кількості членів Організації та протокол(протоколи) про склад Організації. Підпис Голови Організації і печатка не є обов'язковою
13.6. Примусова ліквідація Організації здійснюється на підставі відповідного рішення суду.
13.7. Для вирішення питань, пов’язаних із ліквідацією Організації, за рішенням загальних Зборів призначається ліквідаційна комісія.
13.8. Ліквідаційна комісія встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів, який не може бути менше 2 (двох) місяців з моменту оголошення про ліквідацію.
13.9. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Організації.
13.10. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно та розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальних Зборів.
13.11. У разі ліквідації Організації її активи передаються іншій неприбутковій Організації відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
13.12. Організація вважається ліквідованою чи реорганізованою з моменту внесення запису про припинення діяльності Організації до Єдиного державного реєстру.

14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ. НАБРАННЯ СТАТУТОМ ЧИННОСТІ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
14.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації.
14.2. У випадку, якщо окремі положення цього Статуту будуть визнані недійсними, це не буде впливати на чинність інших положень та Статуту в цілому.
14.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних Зборів в порядку, передбаченому цим Статутом.
14.4. Зміни до Статуту підлягають обов’язковій реєстрації у встановленому законодавством порядку.
Человек на этой Земле не хозяин, а квартирант, который портит Квартиру и не платит за аренду
Аватара пользователя
Sereg_K
 
Сообщения: 1231
Зарегистрирован: 15 мар 2011 08:44
Благодарил (а): 444 раз.
Поблагодарили: 462 раз.

Re: Уставные документы Общественной организации "Акватория Ж

Сообщение serg-s » 30 мар 2011 12:11

Заява на вступ.
Думаю самый оптимальный формат
Примірник №___
(Заповнюється у 2х примірниках)
Членам ГО «Акваторія життя»,
Голові Правління ГО «Акваторія життя»
Волкову Д.А.
___________________________________
___________________________________
Тел.:_______________________________
___________________________________

Заява
Прошу прийняти до складу ГО «Акваторія життя».

_______________ __________________
(дата подачі заяви) (Підпис заявника)
Заява прийнята __________________ __________________(Д.А. Волков)
(дата реєстрації заяви) (Підпис)
№п/п Згоден/Не згоден ПІБ ПідписПретендент отримав ___(________) голосів, при загальній кількості членів ГО ___ , що становить _________ 2/3 від загальної кількості членів об’єднання.
Більше, рівно, менше
У відповідності з Статутом ГО «Акваторія життя» претендента __________________
Включено / Не включено
до складу ГО «Акваторія життя»

Секретар Правління ГО «Акваторія життя» _____________ _____________ (___________)
(дата реєстрації заяви) (Підпис)


в док формате отправляю на почту.
serg-s
 
Сообщения: 660
Зарегистрирован: 20 мар 2011 22:12
Благодарил (а): 355 раз.
Поблагодарили: 221 раз.

Re: Уставные документы Общественной организации "Акватория Ж

Сообщение serg-s » 03 янв 2016 12:35

Як пам'ятають учасники і як видно зі статуту- організація може функціонувати в будь якій формі, без жорсткої залежності від наявності "правління"(наявність "правління"-вимога закону, тут ми не власні щось міняти). Тоб-то може трансформуватися у будь яку потрібну форму.
Думаю потрібно реагувати на вимоги сьогодення і використати прописану можливість.
serg-s
 
Сообщения: 660
Зарегистрирован: 20 мар 2011 22:12
Благодарил (а): 355 раз.
Поблагодарили: 221 раз.

Re: Уставные документы Общественной организации "Акватория Ж

Сообщение serg-s » 15 янв 2016 11:11

Намітився певний ріст організації - відповідно потрібний бланк заявки. Бланк додається.
Вложения
zajava_na_vstup.doc
(28 КБ) Скачиваний: 850
serg-s
 
Сообщения: 660
Зарегистрирован: 20 мар 2011 22:12
Благодарил (а): 355 раз.
Поблагодарили: 221 раз.


Вернуться в Важливі теми

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron
Яндекс.Метрика